تغییر در ساختار آدرس صفحات جداگانه

پنجشنبه 27 آذر 1393 773 مشاهده

به درخواست کاربران عزیزمان، واژه /extrapage/ از آدرس صفحات جداگانه حذف شد. از این پس آدرس صفحات جداگانه بصورت http://blog.fardblog.com/pagename خواهند بود. البته تا یکماه دیگر همچنان با آدرس های قدیمی هم امکان بالا آمدن صفحات جداگانه وجود خواهد داشت.

از اینکه با مائید به خود میبالیم!